Ethical legal framework

Printer-friendly version

The use of human bodily material for scientific purposes

Is restricted to research projects aimed at improving knowledge related to health care. These projects are being described in "projects" in order to be assessed appropriately. Access to human bodily material, as defined in the Belgian legislation (enumeration below in dutch), is dependent on opting-in and opting –out principles depending on the obtention and the intended use (primary research use, secondary use, residuary material).

  • Wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (pdf)
  • Gezondheidswet 29-03-2013 - Hoofdstuk 12, Afdeling 6: Menselijk Lichaamsmateriaal (link to website)
  • Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998, B.S., 3 februari 1999 (link to website)
  • Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon  (Publicatie : 2004-05-18) (link to website)
  • Koninklijk besluit tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 30 juni 2005 (Publicatie : 2004-07-02) (link to website)
  • Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik van 18 mei 2006 (Publicatie : 2006-05-26) (link to website)

Access by researchers

Should be regulated and documented. The request and transfer of material should be documented in a material transfer agreement (MTA). This document describes the (limitations of) use and the responsibilities of both involved parties. Different documents may be used depending on circumstances. The participating centers have already agreed on a number of documents and contents to be used (link to access policy)